FAQ – Pytania i odpowiedzi

Inwestycja

W jakiej formie osobowości prawnej (spółka, osoba prywatna) można przystąpić do inwestycji?

Do inwestycji można przystąpić zarówno jako spółka, jak i jako osoba prywatna.

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?

Minimalna kwota inwestycji to 50 000 zł – dostępna w podstawowym Wariancie Inwestora.

Czy mogę zainwestować w konkretny lokal w nieruchomości?

Tak. Szczegóły ustalisz indywidualnie z naszymi opiekunami inwestorów.

Czy obowiązują limity wpłaty?

Tak. Zgodnie z naszym modelem działania, przeprowadzamy inwestycje w sposób, by wzajemnie się ze sobą zazębiały i nie zbieramy więcej kapitału, niż jest konieczne w danej chwili. Oznacza to, że jeśli finansowanie nieruchomości zostanie zakończone, to utracisz możliwość wejścia w inwestycję, aż do momentu pojawienia się kolejnego projektu dla inwestorów.

Co jeśli inwestycja się nie powiedzie?

Według umowy spółki, w przypadku niepowodzenia inwestycji w pierwszej kolejności zostanie spłacony kapitał inwestorów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zaspokoimy Twoje finansowe potrzeby według najwyższego priorytetu.

Co stanowi zabezpieczenie inwestycji?

W zależności od wariantu inwestycji, zabezpieczeniem jest weksel na spółkę lub realne udziały w spółce, która dokonuje zakupu nieruchomości oraz wpis notarialny art. 777 § 1 pkt 4 – 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Posiadając udziały w spółce, która jest właścicielem nieruchomości, bezpośrednio stajesz się także współwłaścicielem konkretnej nieruchomości.

Co jeśli okres inwestycji się wydłuży?

Od strony finansowej (m.in. dzięki wcześniejszej przedsprzedaży lokali) w pełni zamykamy inwestycje jeszcze przed zakończeniem procesu budowlanego. Oznacza to, że nawet jeśli proces budowlany się wydłuży, nie będzie miało to wpływu na rentowność inwestycji i wypłaty dla inwestorów będą zgodne z terminem.

Co stanie się z udziałami po zakończeniu inwestycji?

Po zakończeniu inwestycji następuje wypłata zysków oraz umorzenie udziałów wspólników kapitałowych.

Czy po zawarciu umowy należy spodziewać się dodatkowych formalności?

Absolutnie nie. Obowiązek dopełniania wszelkich formalności należy do nas, a w przypadku zawarcia umowy pożyczki, po naszej stronie leży nawet składanie wniosku PIT w imieniu pożyczkodawcy.

Gdzie odbywa się podpisywanie umowy?

Podpisywanie umowy przebiega zdalnie przez Internet lub w Warszawie, Poznaniu i Gdyni.

Proces rewitalizacji

Kto przeprowadza prace remontowe w nieruchomości?

Prace remontowe przeprowadzają nasi sprawdzeni i zweryfikowani podwykonawcy, którzy są przez nas na bieżąco nadzorowani.